Archives by Month:

Archives by Year:

จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

             ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5 จังหวัดนคร […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับทุนการศึกษางานวันเกิด “หลวงพ่อทอง” ครบรอบ 69 ปี ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับทุนการศึกษางานวันเกิด “หลวงพ่อทอง” ครบรอบ 69 ปี ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านไร่ อำเภ […]